CHAI ĐỰNG PHÂN BÓN

  • Tên: CHAI ĐỰNG PHÂN BÓN
  • Mã sản phẩm: PB01
  • Kích thước:
  • Nguyên Liệu: hdpe
  • Màu Sắc: