CHẬU HOA CHẬU TRỒNG RAU SẠCH

  • Tên: CHẬU HOA CHẬU TRỒNG RAU SẠCH
  • Mã sản phẩm: KN0206008
  • Kích thước: 340*140*130
  • Nguyên Liệu:
  • Màu Sắc: ĐEN, XANH, ĐỎ, VÀNG