GẠCH THÔNG GIÓ 300X600

  • Tên: GẠCH THÔNG GIÓ 300X600
  • Mã sản phẩm:
  • Kích thước:
  • Nguyên Liệu:
  • Màu Sắc: